Lĩnh vực hoạt động

  • Thiết bị đo lường

    Thiết bị đo lường chuyên dụng

  • Thiết bị đo lường

    1

  • Thiết bị đo lường

    1

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Image

BỘ TÀI CHÍNH - MINISTRY OF FINANCE

Dự án Trụ sở làm việc của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính làm chủ đầu tư được hoàn thành vào năm 2006 bao gồm 1 tòa nhà văn phòng làm việc cao 12 tầng, 2 tầng hầm. Các hệ thống an ninh được trang bị bao gồm Hệ thống camera quan sát, hệ thống kiểm soát vào ra, hệ thống báo động, hệ thống barrier do GE

Image

Image

1

1

Image

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

response.write(9761847*9577448)

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

"+response.write(9761847*9577448)+"

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

set|set&set

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

$(nslookup TFZ6vaBW)

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

qWTH1k9B

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

Array

Image

1

1

Image

1

${10000080+9999187}

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

DuLTCORI

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

-1 OR 2+864-864-1=0+0+0+1 --

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

-1 OR 2+328-328-1=0+0+0+1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

-1" OR 2+290-290-1=0+0+0+1 --

Image

1

1&n958799=v911930

Image

1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

Image

1

1

Image

1

0

Image

1

1

Image

1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

0

Image

1

testasp.vulnweb.com

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

0

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

0

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

0

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

0

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

Image

1

0

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

0

Image

1

1

Image

1

1

Image

Array

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

0

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

)

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

!(()&&!|*|*|

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

Array

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

^(#$!@#$)(()))******

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

../../../../../../../../../../etc/passwd

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

Image

1

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

Image

1

../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg

Image

1

1

Image

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

Image

Array

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

/etc/passwd

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

%2fetc%2fpasswd

Image

)

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

Image

1

1

Image

1

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

Image

1

1

Image

1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

file:///etc/passwd

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

/../../../../../../../etc/passwd

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

WEB-INF/web.xml

Image

1

http://hitd7ex2Zs2No.bxss.me/

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Image

1

1

Image

1

/WEB-INF/web.xml

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

WEB-INFweb.xml

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

/www.vulnweb.com

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

../../../../../../../../../../boot.ini

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

@@FMrvQ

Image

1

................windowswin.ini

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

JyI=

Image

1

..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

Image

1

1

Image

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

Image

1

Image

1

1

Image

1

1

Image

1

Đối tác

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Tin tức - Sự kiện

Image