Giới thiệu chung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Thành lập năm 2003.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

" Tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới"

TẦM NHÌN

“Investek mong muốn trở thành một công ty mạnh mẽ, liên tục tìm tòi, sáng tạo, cơ cấu nhỏ gọn, linh hoạt và năng động nhưng luôn hướng đến tầm nhìn và hành động của công ty lớn và góp sức xây dựng đất nước, mang lại cuộc sống thịnh vượng cho mọi thành viên.”

Liên hệ với chúng tôi