image1

News - Event

BỘ TÀI CHÍNH - MINISTRY OF FINANCE

Image
Dự án Trụ sở làm việc của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính làm chủ đầu tư được hoàn thành vào năm 2006 bao gồm 1 tòa nhà văn phòng làm việc cao 12 tầng, 2 tầng hầm. Các hệ thống an ninh được trang bị bao gồm Hệ thống camera quan sát, hệ thống kiểm soát vào ra, hệ thống báo động, hệ thống barrier do GE

Dự án Trụ sở làm việc của Bộ Tài chính do  Bộ Tài chính làm chủ đầu tư được hoàn thành vào năm 2006 bao gồm 1 tòa nhà văn phòng làm việc cao 12 tầng, 2 tầng hầm. Các hệ thống an ninh được trang bị bao gồm Hệ thống camera quan sát, hệ thống kiểm soát vào ra, hệ thống báo động, hệ thống barrier do GE Security cung cấp.

Other News

Image

Đây có thể coi là minh chứng cho sự án toàn của xe tự hành.

See the self-driving system of the Tesla Model 3 stopping in a split second to avoid catastrophic accidents

Detail ...

Image

Comment MWC 2019: Viettel introduces 4 groups of smart connection solutions

February 25-28, 2019 Military Industry - Telecommunication Group (Viettel) attends the Mobile World Congress (Mobile World Congress - MWC) under the theme "Smart Connect" in Barcelona (Spain) ).

Detail ...